Kadrina Keskkooli e-suhtluse hea tava

Suhtluse põhimõtete järgselt edastatakse infot:

 • korrektselt, asjakohaselt, erapooletult, avatult, sõbralikult ja ilma emotsioonideta;
 • kokkulepitud kanaleid kasutades suunatult valitud gruppidele;
 • järjepidevalt;
 • arvestades sihtrühmade eripära ja erinevat infovajadust;
 • nii palju kui vaja ja nii vähe kui võimalik.

Info jagamise rollid ja valdkonnad

 • direktor (kõik valdkonnad)
 • õppejuht (õppevald kond)
 • arendusjuht (mõlemapoolne teabevahetus)
 • ainekomisjonide juhid (oma aine komisjoni valdkond)
 • klassijuhataja (klassi puudutav info)
 • huvijuht (kooli sündmused ja huvitegevus)

Kooli tööst ja otsustest teavitamine

 • Teavitus toimub esimesel võimalusel esmalt kooli siseselt, seejärel koolist väljapoole
 • Laiemale avalikkusele edastatakse infot kooli veebilehe ja sotsiaalmeedia kanalite vahendusel
 • Avalikule meediale suunatud info edastatakse pressiteatena e-posti teel
 • Koolisiseste infokoosolekute ülevaate edastab kooli korraldusjuht
 • Planeeritud sündmused, õppekäigud, puudumises jne kajastuvad Stuudiumi kalendris
 • Iga kooli töötaja vastutab oma pädevuse piires isiklikult infoedastuse eest. Kui küsimus ei kuulu selle töötaja pädevusse, kelle poole pöörduti, suunatakse küsija edasi selle teema valdaja poole
 • E-posti teel saabunud küsimustele vastatakse hiljemalt viie tööpäeva jooksul.

Kogukondliku suhtluse osapooled:

SISEKOMMUNIKATSIOON õpetajad, õpilased, lapsevanemad, hoolekogu

Sisekommunikatsioon

 • Infoallikateks on Stuudium, e-post, infokoosolekud
 • Infokoosolekute kokkuvõtted edastatakse Stuudiumi ja e-posti vahendusel
 • Ainekomisjonide ja töörühmade kokkuvõtted edastatakse otse sihtgrupile Stuudiumi ja e-posti vahendusel
 • Digiekraanid kajastavad toimuvaid üritusi
 • Infotahvlid kajastavat infot tunniplaani, söökla menüü jms kohta

VÄLISKOMMUNIKATSIOON– koolipidaja, koostööpartnerid, kogukond, meedia, teised haridusasutused

Väliskommunikatsioon

 • Peamisteks kanaliteks kooli koduleht, Facebook, e-post, valla meediakanalid
 • Sündmuste ja muudatuste ülevaate teavitus kodulehel, Facebookis, Instagramis
 • Otsene info saadetakse e-posti teel
 • Avalikkust ja kogukonda puudutav info saadetakse meediale pressiteadetena e-posti teel
 • Meediaväljaandele vestluse/telefonivestluse kaudu intervjuu andmise korral anda enne intervjuu algust märku soovist lugeda artikkel enne selle avaldamist üle. Ebatäpse info levimise piiramiseks tutvuda artikliga ja täpsustada veakohad.

SISEKOMMUNIKATSIOON õpetajad, õpilased, lapsevanemad, hoolekogu

Sisekommunikatsioon

 • Infoallikateks on Stuudium, e-post, infokoosolekud
 • Infokoosolekute kokkuvõtted edastatakse Stuudiumi ja e-posti vahendusel
 • Ainekomisjonide ja töörühmade kokkuvõtted edastatakse otse sihtgrupile Stuudiumi ja e-posti vahendusel
 • Digiekraanid kajastavad toimuvaid üritusi
 • Infotahvlid kajastavat infot tunniplaani, söökla menüü jms kohta

VÄLISKOMMUNIKATSIOON– koolipidaja, koostööpartnerid, kogukond, meedia, teised haridusasutused

Väliskommunikatsioon

 • Peamisteks kanaliteks kooli koduleht, Facebook, e-post, valla meediakanalid
 • Sündmuste ja muudatuste ülevaate teavitus kodulehel, Facebookis, Instagramis
 • Otsene info saadetakse e-posti teel
 • Avalikkust ja kogukonda puudutav info saadetakse meediale pressiteadetena e-posti teel
 • Meediaväljaandele vestluse/telefonivestluse kaudu intervjuu andmise korral anda enne intervjuu algust märku soovist lugeda artikkel enne selle avaldamist üle. Ebatäpse info levimise piiramiseks tutvuda artikliga ja täpsustada veakohad.

Kadrina Keskkoolis kasutatavad e-kanalid:

Stuudium
E-post
Kooli koduleht
Facebook
Instagram
Kooli infoekraanid
Veebikoosolekud
Telefonivestlused
Facebook messengeri grupid
Valla meediakanalid (valla koduleht, valla Facebooki kanal, valla leht)

Sotsiaalmeedia

 • Kooli kodulehte haldab koostöös arendusjuhiga IT administraator
 • Kooli Facebooki lehte haldavad oma valdkonna piires arendusjuht, huvijuht, ettevõtliku kooli koordinaator.
 • Kooli Instagrami lehte haldavad arendusjuht ja huvijuht, kaasates vajadusel õpilasi.
 • CADrina Facebooki lehte ja CADrina Instagrami lehte haldavad arendusjuht ja huvijuht, kaasates vastava õppeaasta CADrina korraldustiimi õpilasi.

Kontakt õpetajaga:

Stuudium - Kadrina Keskkool

Kadrina Keskkooli kogupäevakool
KiVa programm - Kadrina Keskkool
VEPA metoodika - Kadrina Keskkool
RIKSWEB - raamatukogu e-kataloog
Kadrina Keskkooli koolivormi e-pood

CADrina ITi ja NUTIfestival
Kadrina Keskkooli juubelinäitus
Erasmus+

Kes on lehel

Meil on lehel 1 külaline ja

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel

Euroopa Liidu struktuurifondid

Erasmus+

Haridus- ja Noorteamet

Tartu Ülikool

Tallinna Tehnikaülikool

Eesti Lennuakadeemia

Tervist edendavad koolid (TEK)

VEPA Käitumisoskuste Mäng

ProgeTiigri programm

Kiusamisvaba Kool

KiVa programm

Ettevõtlik Kool   EMU logo transparent 01 unescologo
Kadrina Keskkool otsib oma meeskonda eesti keele ja kirjanduse õpetajat, koolipsühholoogi ja matemaatikaõpetajat. Pakume tööd