Õppe- ja ainekavad

Põhikool

Kadrina Keskkooli põhikooli õppekava (üldosa) PDF
Kadrina Keskkooli põhikooli õppekava (üldosa) – kehtib 2019/2020. õppeaastast alates 4. klassist PDF
Kadrina Keskkooli põhikooli lihtsustatud õppekava PDF
Keele ja kirjanduse ainevaldkond põhikooliosas PDF
Võõrkeelte ainevaldkond põhikooliosas PDF
Matemaatika ainevaldkond põhikooliosas PDF
Loodusainete ainevaldkond põhikooliosas PDF
Loodusõpetuse ainekava PDF
Bioloogia ainekava PDF
Geograafia ainekava PDF
Füüsika ainekava PDF
Keemia ainekava PDF
Sotsiaalainete ainevaldkond põhikooliosas PDF
Inimeseõpetuse ainekava PDF
Ajaloo ainekava PDF
Ühiskonnaõpetuse ainekava PDF
Usundiõpetuse ainekava PDF
Karjääriõpetuse ainekava PDF
Kunstiainete ainevaldkond põhikooliosas PDF
Kunsti ainekava PDF
Muusika ainekava PDF
Tehnoloogia ainevaldkond põhikooliosas PDF
Kehalise kasvatuse ainevaldkond põhikooliosas PDF
Arvutiõpetuse ainekava PDF
Uurimistöö ja loovtöö koostamise ja vormistamise aluste ainekava PDF
Rütmilise liikumise ainekava PDF
Õpiabi ainekava PDF
Eelkooli ainekava PDF

 

Gümnaasium

Kadrina Keskkooli õppekava (üldosa) – kehtib 2021/2022. õppeaastast alates 10. klassist PDF
Keele ja kirjanduse ainevaldkond gümnaasiumiosas PDF
Eesti keele ainekava PDF
Kirjanduse ainekava PDF
Valikkursus: Teksti- ja lugemisõpetus PDF
Võõrkeelte ainevaldkond gümnaasiumiosas PDF
Valikkursus: Ettevalmistus Cambridge C1 eksamiks (12.klass) PDF
Valikkursus: Ettevalmistus inglise keele riigieksamiks (12.klass) PDF
Matemaatika ainevaldkond gümnaasiumiosas PDF

  Valikkursus: Ettevalmistus matemaatika riigieksamiks (12.klass)

PDF
Loodusainete ainevaldkond gümnaasiumiosas PDF
Bioloogia ainekava PDF
Valikkursus: Keskkonnaprojektid (LOTE) PDF
Valikkursus: Rakendusbioloogia (LOTE, INTE) PDF
Geograafia ainekava PDF
Valikkursus: Andmeanalüüs geoteadustes (LOTE) PDF
Füüsika ainekava PDF
Valikkursus: Füüsika ja tehnika (LOTE, INTE) PDF
Valikkursus: Teistsugune füüsika (LOTE) PDF
Keemia ainekava PDF
Valikkursus: Elementide keemia (LOTE) PDF
Valikkursus: Keemiliste protsesside seaduspärasused (LOTE, INTE) PDF
Valikkursus: Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond (LOTE) PDF
Sotsiaalainete ainevaldkond gümnaasiumiosas PDF
Ajaloo ainekava PDF
Ühiskonnaõpetuse ainekava PDF
Inimeseõpetuse ainekava PDF
Valikkursus: Filosoofia PDF
Valikkursus: Usundiõpetus PDF
Valikkursus: Mina kui haridusmaastiku kujundaja (1. osa) PDF
Valikkursus: Õiguse alused PDF
Kunstiainete ainevaldkond gümnaasiumiosas PDF
Kunsti ainekava PDF
Valikkursus: Nüüdiskunst ja selle arengusuunad (HUSO) PDF
Muusika ainekava PDF
Valikkursus: Koorilaul PDF
Valikkursus: Praktiline kunst PDF
Valikkursus: Disainmõtlemine PDF
Kehalise kasvatuse ainevaldkond gümnaasiumiosas PDF
Valikkursus: Kehalised võimed ja liikumisoskused PDF
Valikkursus: Liikumine välistingimustes PDF
Valikkursus: Lihastreening / jõusaali treening neidudele PDF
Valikkursus: Jõusaali treening noormeestele PDF
Valikkursus: Jõutreening PDF
Valikkursus: Võrkpall PDF
Tehnoloogia ainevaldkond gümnaasiumiosas PDF
Valikkursus: CAD-joonestamine (INTE) PDF
Valikkursus: Joonestamine (LOTE, INTE) PDF
Valikkursus: Rakenduste loomise ja programmeerimise alused PDF
INTE suunakursus: Veebitehnoloogia (12.klass) PDF
INTE suunakursus: Mehhatroonika (10. klass) PDF
HUSO suunakursus: Prantsuse keel algajatele (10. klass) PDF
HUSO suunakursus: Kadrina valla kultuurilugu (10. klass) PDF
HUSO suunakursus: Multimeedia vahendid (10. klass) PDF
HUSO suunakursus: Meediakursus: kuidas võita sõpru ja mõjutada inimesi (11. klass) PDF
HUSO suunakursus: Globaliseeruv maailm (12. klass) PDF
HUSO suunakursus: Inimene ja muutuv maailm (inglise keeles) (12. klass) PDF
HUSO suunakursus: Ajaloo tõlgendus filmikunstis (12. klass) PDF
HUSO suunakursus: Itaalia keel (12. klass) PDF
HUSO suunakursus: Briti ja angloameerika kultuurilugu (11. klass) PDF
HUSO suunakursus: Soome keel algajatele (10. klass) PDF
Valikkursus: Praktilise ja uurimistöö alused PDF
Valikkursus: Rahvatants PDF
Valikkursus: Riigikaitse PDF
Valikkursus: Arvutigraafika I PDF
Valikkursus: Arvutigraafika II  PDF
Valikkursus: Õppima õppimine PDF
Valikkursus: Külalisloengud PDF
Valikkursus: Rahvusvaheline projektitöö Erasmus+ PDF
Valikkursus: Projektijuhtimine PDF
Valikkursus: Eneseareng läbi joogaliku lähenemise PDF

 

Autokool

Autokooli õppekava (B-kategooria ja B1-alamkategooria mootorsõiduki juht) PDF
Autokooli õppekava (AM-kategooria mootorsõiduki juht) PDF
Stuudium - Kadrina Keskkool

Kadrina Keskkooli kogupäevakool
KiVa programm - Kadrina Keskkool
VEPA metoodika - Kadrina Keskkool
RIKSWEB - raamatukogu e-kataloog
Kadrina Keskkooli koolivormi e-pood

CADrina ITi ja NUTIfestival
Kadrina Keskkooli juubelinäitus
Erasmus+

Kes on lehel

Meil on lehel 1 külaline ja

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel

Euroopa Liidu struktuurifondid

Erasmus+

Haridus- ja Noorteamet

Tartu Ülikool

Tallinna Tehnikaülikool

Eesti Lennuakadeemia

Tervist edendavad koolid (TEK)

VEPA Käitumisoskuste Mäng

ProgeTiigri programm

Kiusamisvaba Kool

KiVa programm

Ettevõtlik Kool
EMU logo transparent 01 TLU

unescologotulevikukool

Kadrina Keskkool otsib oma meeskonda eesti keele ja kirjanduse õpetajat, koolipsühholoogi ja matemaatikaõpetajat. Pakume tööd