Kontakt

Kadrina Keskkooli asukoht kaardil (Google Maps) - suurendamiseks klõpsa

Kadrina Keskkool

Registrikood 75007830
Rakvere tee 4
Kadrina 45201
Kadrina vald
Lääne-Viru maakond

Tel 322 5640
infokadrina.edu.ee

Kadrina Keskkooli asukoht kaardil (Google Maps) - klõpsa pildil ››
Suurendamiseks/vähendamiseks all paremas nurgas +/- märk.

 

KANTSELEI
Hannely Piiskoppel kantseleijuhataja 322 5640 hannelykadrina.edu.ee
JUHTKOND
Arvo Pani direktor 322 5642 arvokadrina.edu.ee
Ingrid Vaikmaa direktori asetäitja
õppe- ja kasvatusalal
322 5643 ingridkadrina.edu.ee
Reesi Sirvi HEV koordinaator 322 5668 reesikadrina.edu.ee
Kristi Aimla huvijuht 322 5657 kristi.aimlagmail.com
Raimo Maasik info- ja projektijuht 322 5677 raimokadrina.edu.ee
Ivo Särg direktori asetäitja
majandusalal
322 5646  
TUGISPETSIALISTID
Kai Tamm sotsiaalpedagoog 322 5652 kaikadrina.edu.ee
Marie Petrovits (TP*) eripedagoog-logopeed 322 5673 petrovitsmariegmail.com
Reesi Sirvi eripedagoog-nõustaja,
HEV koordinaator
322 5668 reesikadrina.edu.ee
Tiiu Kerm koolipsühholoog 322 5655 tiiu.kermmail.ee
Laina Kuuskla (RH*) kooliõde 322 5647 lainakadrina.edu.ee
Merle Kärdla õpilaskodu juhataja 325 0116  
Helle-Marle
Piiskoppel
õpilaskodu kasvataja 325 0116  
Jana Bergström õpilaskodu kasvataja 325 0116  
Sirje Leinsalu õpilaskodu kasvataja 325 0116  
Katrin Roots sotsiaaltöö spetsialist
õpilaskodus
325 0116  
TEENINDAV PERSONAL
Aino Põldaas raamatukogujuhataja 322 5648 ainokadrina.edu.ee
Anneli Sild raamatukoguhoidja 322 5648 laadoga1hot.ee
Andres Heinlo IT juht 322 5650 andreskadrina.edu.ee
Kaidi Nukk IT laborant 322 5660  
Helen Tuusti haridustehnoloog 322 5644 helenkadrina.edu.ee
Hilja Sikk õppesekretär 322 5643 hiljakadrina.edu.ee
Vahur Kalind õppesõidumeister 555 26627 vahur.lausmaagmail.com
Tatjana Pusman valvur 322 5656  
Natalja Schmidt valvur 322 5656  
HOOLEKOGU
Margit Murumägi esimees   margit.murumagigmail.com
ANDMEKAITSESPETSIALIST
Meelis Salm (KV*) jurist 322 5606 meelis.salmkadrina.ee
TOITLUSTAJA
Vladimir Stadnik FIE Vladimir Stadnik 322 3606 stadniktoitlustushot.ee
ÕPETAJATE TUBA
õpetajate tuba   322 5645  
õpetajate töötuba   322 5661  
kehaline kasvatus   322 5651  

* TP - töösuhe peatatud
* RH - Rakvere Haigla
* KV - Kadrina Vallavalitsus

 

Järelvalvet teostavad

Haridus- ja Teadusministeerium 735 0222 hmhm.ee
Terviseamet 794 3500 keskterviseamet.ee
Päästeamet 628 2000 rescuerescue.ee
Andmekaitse Inspektsioon 627 4135 infoaki.ee
Kadrina Vallavalitsus 322 5600 kadrinakadrina.ee

 

Sa oled siin: Avaleht Kontakt