Erasmus+

Eramus+ projekt “Keel ja pärand – Euroopa alusväärtused” 2023-1-EE01-KA122-SCH-000133575

Projekti toimumise aeg: 01.09.2024 – 28. 02.2026

Partnerid:

· Marianum Fulda ( Saksamaa)

· Gimnazija Kranj ( Sloveenia)

· Janakkalan lukio ( Soome) · ITS “Vittorio Emanuele III” ( Itaalia)

Projekti peamised tegevused on töövarjutamine ja õpilaste rühmaviisiline õpiränne.

Õpirände eesmärgiks on õpilaste igakülgse arengu toetamine ja rahvusvahelise koostöö arendamine. Projektis osalemine aitab õpilastel rikastada koolielu, muutuda aktiivsemateks Euroopa kodanikeks, suurendades nende teadmisi Euroopast vahetute kontaktide kaudu. Õpilased külastavad õpirände käigus tunde, suhtlevad partnerriigi õpilastega ning tutvuvad sealse kultuuriga. Plaanis on õpilaste koostööoskuste arendamine ühise töö käigus interaktiivse Euroopa kultuuripärandi kaardi loomisel.

Töövarjutamise eesmärgiks on meie õpetajate professionaalsete pädevuste arendamine, keskendudes digivahendite ja lõimitud keeleõppe kasutamisele õppetöös. Õpetajad tutvuvad partnerriikide haridussüsteemiga, jälgivad erinevaid tunde, kohtuvad sealsete kolleegidega ning arendavad silmaringi. Saadud kogemusi jagatakse kolleegidega.

Rahvusvaheline koostöö soodustab nii õpilaste kui õpetajate võõrkeeleoskust ja digipädevuste arengut ning laiendab silmaringi.

https://languageandheritage.blogspot.com/

Projektijuht Merike Sikk

Stuudium - Kadrina Keskkool

Kadrina Keskkooli kogupäevakool
KiVa programm - Kadrina Keskkool
VEPA metoodika - Kadrina Keskkool
RIKSWEB - raamatukogu e-kataloog
Kadrina Keskkooli koolivormi e-pood

CADrina ITi ja NUTIfestival
Kadrina Keskkooli juubelinäitus
Erasmus+

Kes on lehel

Meil on lehel 1 külaline ja

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel

Euroopa Liidu struktuurifondid

Erasmus+

Haridus- ja Noorteamet

Tartu Ülikool

Tallinna Tehnikaülikool

Eesti Lennuakadeemia

Tervist edendavad koolid (TEK)

VEPA Käitumisoskuste Mäng

ProgeTiigri programm

Kiusamisvaba Kool

KiVa programm

Ettevõtlik Kool
EMU logo transparent 01 TLU

unescologotulevikukool

Kadrina Keskkool otsib oma meeskonda eesti keele ja kirjanduse õpetajat, koolipsühholoogi ja matemaatikaõpetajat. Pakume tööd