NimiAmetPositsioon
Arvo Pani direktor juhataja
Hannely Piiskoppel kantseleijuhataja sekretär
Virge Messer õppejuht liige
Hegi Soosaar inglise keele õpetaja liige
Reesi Sirvi eripedagoog-nõustaja, HEV koordinaator liige
Egert Eenmaa huvijuht liige
Kristi Aimla-Maripuu * huvijuht liige
Raimo Maasik info- ja projektijuht liige
Ivo Särg direktori asetäitja majandusalal liige

* töösuhe peatatud

 

Väljavõte Kadrina Keskkooli põhimäärusest:

§ 14. Direktori nõukogu

(1) Direktor moodustab direktori nõukogu, mille ülesandeks on kaasa aidata kooli juhtimiseks vajalike otsuste tegemisele.

(2) Direktori nõukogusse kuuluvad õppealajuhataja (õppealajuhatajad), majandusala juhataja, huvijuht, sotsiaalpedagoog, sekretär-juhiabi. Direktor kaasab vajadusel direktori nõukogu töösse teisi kooli töötajaid ja õpilasesinduse nimetatud esindaja.

Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Tervist edendavate koolide (TEK) võrgustik
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm