Õppesuunad

Kadrina Keskkool võimaldab õppe kolmes õppesuunas:

  1. Humanitaar-sotsiaalsuund (HUSO)
  2. Loodusteaduste suund (LOTE)
  3. Reaaltehniline suund (RETE)

Kooli õppekava on laiapõhjaline, et tagada kõigile õpilastele võimalikult tugev ettevalmistus kõikides ainevaldkondades. Suuna diferentseerumine algab 10. klassist.

Suunavalikut võib õpilane muuta üks kord 10. klassi esimese trimestri jooksul.

Kui...

siis vali edasiõppimiseks HUSO suund

Kui...

siis vali edasiõppimiseks LOTE suund

Kui...

siis vali edasiõppimiseks RETE suund