Kadrina Keskkool on kiusamisvaba kool

Hea koolipere! Kadrina Keskkool on alates 2022/2023. õppeaastast kiusamisvaba ehk KiVa kool.

KiVa rakendamine tähendab seda, et meie koolis ei ole kiusamine lubatud. Tegutseme üheskoos igapäevaselt selle nimel, et kiusamist ennetada, märgata ning vähendada, kaasates selleks nii kooli personali, õpilasi kui ka lapsevanemaid.

KiVa programmi tõhusaks rakendamiseks viime I–III kooliastmes läbi KiVa tunde, kus käsitleme kiusamise teemat, kiusamisele vastu seismise põhimõtteid ning tegeleme väärtuskasvatusega laiemalt. Peale selle uurime ja lahendame regulaarselt esile kerkinud kiusamisjuhtumeid õpetajatest ja tugispetsialistidest koosneva KiVa-tiimiga, kes on saanud selleks spetsiaalse väljaõppe. Toetava tegevusena levitame koolis kiusuennetuslikke sõnumeid ning tagame vahetundides korra korrapidajaõpetajate abiga, kes kannavad silmatorkavaid kollaseid KiVa-veste. Programmi tõhusust mõõdab iga-aastane uuring, mis annab koolile tagasisidet programmi mõju kohta.

Kuidas kiusamisjuhtumeid lahendatakse?

  1. Kiusamisjuhtumist teada saamisel teavitab sellest teada saanud kooli töötaja KiVa-tiimi, täites eelnevalt ära eeluuringu ankeedi.
  2. KiVa-tiim tutvub eeluuringu ankeediga ning teeb otsuse, kas tegemist on kiusamisjuhtumiga. Juhtumid, mida ei käsitleta kiusamisena, edastatakse klassijuhatajale.
  3. Juhtumid, mida käsitletakse kiusamisjuhtumitena, lahendab KiVa-tiim vastavalt programmis ettenähtud meetoditega. Selle raames toimuvad individuaalsed eelvestlused ohvri ja kiusajaga, rühmavestlus kiusamises osalenud õpilastega ning järelvestlus ohvriga ja kiusajaga.
  4. Vestluste käigus sõlmitakse kokkulepped kiusamise lõpetamiseks ning järelvestlustel kontollitakse kokkulepetest kinnipidamist. Kõik vestlused dokumenteeritakse ja vestluste läbiviimisest teavitatakse nii klassijuhatajat kui ka lapsevanemaid.

Meie kooli KiVa-tiimi liikmed on: Kai Tamm – sotsiaalpedagoog; Reesi Sirvi – õppejuhi kt, eripedagoog-nõustaja, HEV-koordinaator; Mailen Remmelg – õpetaja; Jana Sillajõe – õpetaja.

Lisaks kutsume ka lapsevanemaid kaasa mõtlema ennetuses ja usalduslikule koostööle juhtumite lahendamisel. Arutlege kodus koos oma lapsega kiusamise temaatikat ning seda, mida teha juhul, kui kedagi tema koolis kiusatakse. Selleks julgustame ja innustame Teid eelnevalt tutvuma KiVa lapsevanema miniõpiku veebiversiooniga, mis asub siin: eesti.kivaprogram.net/parents-guide.

Kui kahtlustate kiusamist, palume kindlasti sellest teada anda klassijuhatajale või KiVa-tiimile! Kiva-tiimiga saate ühendust võtta kirjutades kiva@kadrina.edu.ee.

KiVa programmi ja SA Kiusamisvaba Kool tegemiste kohta saab lähemalt lugeda:


Stuudium - Kadrina Keskkool

Kadrina Keskkooli kogupäevakool
KiVa programm - Kadrina Keskkool
VEPA metoodika - Kadrina Keskkool
RIKSWEB - raamatukogu e-kataloog
Kadrina Keskkooli koolivormi e-pood

CADrina ITi ja NUTIfestival
Kadrina Keskkooli juubelinäitus
Erasmus+

Kes on lehel

Meil on lehel 1 külaline ja

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel

Euroopa Liidu struktuurifondid

Erasmus+

Haridus- ja Noorteamet

Tartu Ülikool

Tallinna Tehnikaülikool

Eesti Lennuakadeemia

Tervist edendavad koolid (TEK)

VEPA Käitumisoskuste Mäng

ProgeTiigri programm

Kiusamisvaba Kool

KiVa programm

Ettevõtlik Kool   EMU logo transparent 01 unescologo
Kadrina Keskkool otsib oma meeskonda eesti keele ja kirjanduse õpetajat, koolipsühholoogi ja matemaatikaõpetajat. Pakume tööd