Kadrina Keskkool pakub väljakutset õppejuhtidele

Järgmisest õppeaastast pakub Kadrina Keskkool väljakutset kolmele osalise koormusega õppejuhtidele, kelle ülesandeks on arendada I ja II kooliastme, progümnaasiumi ja gümnaasiumi õppetegevust nii vormilt kui sisult.

Kadrina Keskkooli struktuuris on ettenähtud õppejuhi ametikoht, millele koolijuht Krõõt Nõmmela-Mehide soovib juurde luua 0,4 kohta ja siis jagada õppejuhti ülesanded kolme professionaali vahel.

Koolijuhi sõnul on eriti oluline, et õppejuhid arendaksid lisaks koolitöö korraldamisele ka õppe sisu ja oleksid toeks õpetajatele, aidates neil leida uusi õppemeetodeid ja lahendada tekkinud probleeme.

“Ühe inimese jaoks oleks see koormus liiga suur – meil töötab kokku 69 õpetajat ja nad kõik väärivad tuge ja tähelepanu. Tõenäoliselt meie õpetajate hulk kasvab veelgi, sest praegu töötavad väga paljud ülekoormusega. Usun, et kui meil on kolm õppejuhti, siis sellest tekib tugisüsteem ka õppejuhtidele endile, aga ka sünergia nende omavahelisest tööst, millest võidavad kõik,” selgitas Nõmmela-Mehide.

Ta lisas veelgi argumente: “Minu eesmärk on õpetajate toetamise kaudu pakkuda meie õpilastele parimat õppekeskkonda. I ja II kooliaste nõuab ühte moodi lähenemist, progümnaasiumi lapsed aga teistmoodi tuge, rääkimata gümnaasiumiõpilastest – on ju gümnaasiumi arendamine praegu meie kooli üks olulisemaid prioriteete. Seega vajavad need kolm aspekti eri tähelepanu,” oli Nõmmela-Mehide veendunud.

Koolijuhi sõnul näeb ta uusi õppejuhte kandideerimast eelkõige oma õpetajate seast. “Meil on niivõrd palju andekaid ja tugevaid õpetajaid, kellel on ka juhtimiskogemus. Näiteks haridusasutuse juhtimise kogemus on viiel õpetajal, kahel õpetajal on kevadeks käes magistrikraad haridusjuhtimises, lisaks on meil palju väga suure kogemusega õpetajaid, kes saaksid oma kogemust edasi anda, aga ka ise ametialaselt areneda,” selgitas ta.

“Oodatud on kandideerima ka väljastpoolt meie kooli. Võibolla keegi soovib väiksema koormusega tööd, või on valmis lisaks tegema õpetaja tööd või vedama mõnda projektipõhist ettevõtmist.”

Kandideerimiseks on aega 19. veebruarini, uued õppejuhid alustavad tööd augustist.

Katrin Kivi, arendusjuht

– – –

Kadrina Keskkool pakub väljakutset õppejuhtidele

 • I–II kooliaste (koormus 0,6)
 • progümnaasium (koormus 0,4)
 • gümnaasium (koormus 0,4)

Töö kirjeldus

 • Õppetöö planeerimine ja korraldamine
 • Õppekava ja õppemetoodikate arendamine
 • Igapäevase koolielu planeerimine ja korraldamine
 • Õppetööalane tagasiside kogumine ja analüüs, nõustamine.
 • Koostöö ja suhtlemine õpilaste, õpetajate ja lapsevanematega

Ootused kandidaadile

 • Magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon (võib olla omandamisel)
 • Eelnev töökogemus hariduse valdkonnas
 • Hea analüüsi- ja algatusvõime
 • Teadmised kaasaja hariduspoliitika suundadest
 • Soov ja tahtmine üles ehitada XXI sajandi kooli
 • Arusaam muutunud õpikäsitlusest, innovaatilisus ja otsustusjulgus
 • Oskus töötada nii meeskonnas kui ka iseseisvalt
 • Hea suhtlemise- ja eneseväljendusoskus

Kool pakub

 • Huvitavat ja vastutusrikast tööd
 • Mitmekesist koolikogukonda
 • Eneseteostusvõimalust õppekava arendustegevuses, uute haridusstrateegiate väljatöötamisel ja juurutamisel
 • Loomingulist vabadust ja iseseisvust töö planeerimisel ning korraldamisel
 • Enesetäiendamise võimalust

Kandideerimiseks palume esitada:

 • Motivatsioonikiri, mis annab vastused küsimustele:
  – Miks ma tahan olla õppejuht?
  – Milline õppejuht mina oleks?
  – Milline on minu nägemus õppearendusest Kadrina Keskkoolis?
 • CV (curriculum vitae);
 • Kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid
 • Kandidaadi soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid ja materjalid.

Kandideerimiseks palume dokumendid saata enne 19. veebruari aadressile kroot@kadrina.edu.ee. Lisateave koolijuhilt telefoninumbril +372 322 5642

Tööle asumise aeg on 1. august 2023. Töökoht asub Rakvere tee 4, Kadrina, Lääne-Virumaa


Stuudium - Kadrina Keskkool

Kadrina Keskkooli kogupäevakool
KiVa programm - Kadrina Keskkool
VEPA metoodika - Kadrina Keskkool
RIKSWEB - raamatukogu e-kataloog
Kadrina Keskkooli koolivormi e-pood

CADrina ITi ja NUTIfestival
Kadrina Keskkooli juubelinäitus
Erasmus+

Kes on lehel

Meil on lehel 1 külaline ja

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel

Euroopa Liidu struktuurifondid

Erasmus+

Haridus- ja Noorteamet

Tartu Ülikool

Tallinna Tehnikaülikool

Eesti Lennuakadeemia

Tervist edendavad koolid (TEK)

VEPA Käitumisoskuste Mäng

ProgeTiigri programm

Kiusamisvaba Kool

KiVa programm

Ettevõtlik Kool   EMU logo transparent 01 unescologo
Kadrina Keskkool otsib oma meeskonda eesti keele ja kirjanduse õpetajat, koolipsühholoogi ja matemaatikaõpetajat. Pakume tööd