Selgusid Kadrina Keskkooli uued õppejuhid

Kadrina Keskkooli avaliku konkursi tulemusena alustavad uuest õppeaastast tööd kolm osalise koormusega õppejuhti. Nendeks on Mailen Remmelg, Reesi Sirvi ja Evelin Tiiter.

Konkursile seadis end üles viis kanditaati, kes koolijuht Krõõt Nõmmela-Mehide sõnul olid äärmiselt tugevad oma valdkonna spetsialistid, mistõttu oli valiku tegemine keeruline.

Koolijuht ütles, et konkursi komisjon lähtus otsuste tegemisel sellest, et kõigi kolme õppejuhi kogemustepagas ja isikuomadused täiendaksid üksteist. “See polnud küll taotluslik, aga on väga tore, et meil asuvad tööle kolme erineva põlvkonna õpetajad: Mailen Remmelg, olles kõige noorem, asub tööle kõige noorematega, Reesi Sirvi 5.–9. klassidega ja Evelin Tiiter gümnaasiumiga,” märkis ta.

Konkursi komisjoni kuulusid kooli hoolekogu esimees Margit Murumägi, õpetajad Raili Rohula ja Liina Suurkivi ning koolijuht ise. “Õpetajatest valisin komisjoni inimesed, kes väärtustavad nüüdisaegset õpikäsitlust,” põhjendas ta ja lisas: “Sama hästi oleksid ka nemad võinud olla õppejuhi kandidaadid, aga nad tegid valiku mitte kandideerida.”

“Kuigi iga õppejuht on oma tugevuste ja teadmistega, siis mulle meeldib, et neil on väga paljuski sarnane vaade, kuidas õpetajaid toetada ja kooli arengut suunata,” jätkas Krõõt. “Vajame nii teadmisi kõige uuemast õpikäsitlusest kui ka pikka õpetajakogemust ja inimeste tundmise ning juhtimise oskusi.”

Mailen Remmelg: soovin toetada õpetajaid

Kõik õppejuhid töötavad praegu Kadrina Keskkoolis õpetajatena ja tunnevad kooliolusid väga hästi.

Mailen Remmelg on töötanud Kadrina Keskkoolis kolm aastat matemaatikaõpetajana. Ta on ka 4.a klassijuhataja ja annab neile lisaks kunstiõpetust. Varem õpetas ta matemaatikat Viimsi koolis.

Mailen on õppinud klassiõpetajaks Tallinna Ülikoolis. Praegu on ta lõpetamas magistriõpinguid Tartu Ülikoolis, kus ta õpib haridusinnovatsiooni haridusasutuse juhtimise suunaga.

“Minu eesmärk õppejuhina on olla õpetajate suurim tugi ja julgustaja, sest kui õpetajad on hoitud, on seda ka õpilased,” märkis tulevane õppejuht, kelle juhtida jääb 1.–4. klassi õppetöö.

Reesi Sirvi: kool peab olema tulevikku vaatav

Reesi Sirvi on Kadrina Keskkooli vilistlane ja töötanud koolis juba 2001. aastast.

“Rohkem kui kahekümne tööaasta sisse jääb töö huvijuhina, õpetajana, eripedagoog-nõustajana,” loetles ta ameteid, mida koolis pidanud. “Ma arvan, et mul on olnud võimalus töötada ühes väga edumeelses koolis ning minu töö on siin aastate jooksul pakkunud põnevaid väljakutseid ja arenguvõimalusi. Nüüd siis jälle.”

Ka tänavune õppeaasta on Reesile pakkunud kuhjaga väljakutseid, sest just tema on oma põhitöö kõrvalt asendanud sügisel ametist lahkunud õppejuhti.

Milliste mõtetega võttis ta aga vastu põhikooliastme õppejuhi ametikoha? Reesi ütles, et kool peab olema tulevikku vaatav, seadma selgeid ja mõõdetavaid eesmärke, mõtestama ja planeerima tegevusi, mida eesmärkide saavutamiseks tuleb teha. “Järgnevatel aastatel näen koolil ülesannet õppetegevuse planeerimisel võtta aluseks ühiskondlikud haridusvaldkonna arengusuunad ning lähtuda kaasaegsest teaduspõhisest õppimisest ja õpetamisest, kus põhirõhk on meeskonnatöö, suhtlemis- ja õpioskuste arendamisel,” sõnas ta.

Põhikooliastme uue õppejuhi sõnul peegeldub kooli edu ja hea käekäik kogukonna heaolus ja vastupidi. Kooli ja kogukonna koostöös tuleb rakendada kogu võimalik olemasolev ressurss ja arengupotentsiaal koolielu mitmekesistamiseks ja õppijate arengu toetamiseks.

“Igal koolil on oma edulood – CADrina IT- ja nutifestival on üks neist, mis on toonud tuntust üle vabariigi, iga-aastane võistlus on põnev ja väljakutseid pakkuv arenguvõimalus igale koolipere liikmele,” tõi Reesi ka asjakohase näite ja lisas: “Soovin, et edulugusid ja avastamisrõõmu jätkub veelgi!”

Evelin Tiiter: natuke stabiilsust ei tee paha

Evelin Tiiter on Kadrinas elanud ja töötanud juba aastast 1983, enne oli ta paar aastat Tallinnas lasteaiakasvataja.

“Kadrinas alustasin tööd lastepäevakodu metoodiku, siis juhataja ametikohal, õppides samal ajal Tallinna Ülikoolis, mille lõpetasin 1986. aastal koolieelse pedagoogika ja psühholoogia erialal,” avas Evelin oma kogemuste tausta. “Mõned aastad (1993–2001) õpetasin Rakvere Muusikakoolis ning Kadrina Kunstidekoolis kromaatilist kannelt. Lõpetasin TLÜ-s tervisekasvatuse magistriõppe (2002) ning ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja magistriõppe (2009).”

Aastast 2001 õpetab Evelin Kadrina Keskkoolis inimese- ja terviseõpetust ning ajalugu. Lisaks on ta ka humanitaar-sotsiaalsuuna ning sotsiaalainete komisjoni juht. Alates 2013. aastast koordineerib ta Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi korraldatavat ajalooteemaliste uurimistööde võistlust Eesti Vabariigi Presidendi auhindadele.

Evelin ütles, et kuna kaks viimast õppeaastat on olnud keerulised nii ühiskonnas kui koolisiseselt, ei teeks paha natuke stabiilsust. “Ehkki asume ametisse alles augustis, tuleb meil, kolmel õppejuhil, üheskoos selleks ajaks välja töötada hästi toimiv koostöövorm,” ütles ta.

Evelin selgitas, et järgmisel õppeaastal ootab ainekomisjone väga oluline töö uuendatud riikliku õppekavaga, mis erineb olulisel määral praegusest. “Tean, et meie õpetajad on väga head oma ala tundjad ning seepärast arvan, et leiame parima viisi, kuidas õppeaineid lõimida ning reaalse eluga siduda,” oli gümnaasiumi uus õppejuht kindel.

Ta lisas: “Pean väga oluliseks, et meil on ühised väärtused, normid, hoiakud ja põhimõtted, millest igapäeva koolielus lähtume. Ainult nii saame meeskonnana ühiselt tegutseda.”

Katrin Kivi, arendusjuht

Evelin Tiiter, Mailen Remmelg ja Reesi Sirvi


Stuudium - Kadrina Keskkool

Kadrina Keskkooli kogupäevakool
KiVa programm - Kadrina Keskkool
VEPA metoodika - Kadrina Keskkool
RIKSWEB - raamatukogu e-kataloog
Kadrina Keskkooli koolivormi e-pood

CADrina ITi ja NUTIfestival
Kadrina Keskkooli juubelinäitus
Erasmus+

Kes on lehel

Meil on lehel 1 külaline ja

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel

Euroopa Liidu struktuurifondid

Erasmus+

Haridus- ja Noorteamet

Tartu Ülikool

Tallinna Tehnikaülikool

Eesti Lennuakadeemia

Tervist edendavad koolid (TEK)

VEPA Käitumisoskuste Mäng

ProgeTiigri programm

Kiusamisvaba Kool

KiVa programm

Ettevõtlik Kool   EMU logo transparent 01 unescologo
Kadrina Keskkool otsib oma meeskonda eesti keele ja kirjanduse õpetajat, koolipsühholoogi ja matemaatikaõpetajat. Pakume tööd