Õppekava

Õppe- ja ainekavad

Kadrina Keskkooli põhikooli õppekava üldosa ja ainekavad, gümnaasiumi õppekava üldosa ja ainekavad, autokooli õppekavad:

Õppe- ja ainekavad (kehtivad 2011/2012. õppeaastast)

Õpilase nõustamine ja õpiabi kord (PDF)

Õppesuunad

Kadrina Keskkool võimaldab õppe kolmes õppesuunas: humanitaar-sotsiaalsuund (HUSO), loodusteaduste suund (LOTE), reaaltehniline suund (RETE).

Õppesuunad

Tunnijaotusplaanid

1. kooliaste (tavaklass, õpiraskustega õpilaste klass), 2.-3. kooliaste (võõrkeele süvaklass, tavaklass, õpiraskustega õpilaste klass), 4. kooliaste (õppesuunad):

Tunnijaotusplaanid (kehtivad 2011/2012. õppeaastast)

Hindamisjuhendid

Gümnaasiumiastme hindamisjuhend (PDF)

Põhikooli hindamisjuhend (I-III kooliaste) (PDF)

Hindamisjuhend kehalises kasvatuses (PDF)

 

Vaata ka:

 

Sa oled siin: Avaleht Õppetöö Õppekava