Põhikool

Kadrina Keskkooli põhikooli õppekava (üldosa) PDF
Kadrina Keskkooli põhikooli õppekava (üldosa) - kehtib 2019/2020. õppeaastast alates 4. klassist PDF
Kadrina Keskkooli põhikooli lihtsustatud õppekava PDF
Keele ja kirjanduse ainevaldkond põhikooliosas PDF
Valikaine: Lugemise mõnu, mõtlemise võlu PDF
Võõrkeelte ainevaldkond põhikooliosas PDF
Valikaine: Inglise keel (4. klass) PDF
Valikaine: Inglise keel (5. klass) PDF
Matemaatika ainevaldkond põhikooliosas PDF
Valikaine: Huvitav matemaatika PDF
Loodusainete ainevaldkond põhikooliosas PDF
Loodusõpetuse ainekava PDF
Bioloogia ainekava PDF
Geograafia ainekava PDF
Füüsika ainekava PDF
Keemia ainekava PDF
Sotsiaalainete ainevaldkond põhikooliosas PDF
Inimeseõpetuse ainekava PDF
Ajaloo ainekava PDF
Ühiskonnaõpetuse ainekava PDF
Valikaine: Usundiõpetus PDF
Valikaine: Karjääriõpetus PDF
Kunstiainete ainevaldkond põhikooliosas PDF
Kunsti ainekava PDF
Muusika ainekava PDF
Tehnoloogia ainevaldkond põhikooliosas PDF
Kehalise kasvatuse ainevaldkond põhikooliosas PDF
Valikaine: Arvutiõpetus PDF
Valikaine: Uurimistöö ja loovtöö koostamise ja vormistamise alused PDF
Valikaine: Rakenduste loomise ja programmeerimise alused 2 PDF
Valikaine: Rakenduste loomise ja programmeerimise alused 3 PDF
Valikaine: Rütmiline liikumine PDF
Õpiabi ainekava PDF
Eelkooli ainekava PDF

 

Gümnaasium

Kadrina Keskkooli õppekava (üldosa) - kehtib 2022/2023. õppeaastani k.a PDF
Kadrina Keskkooli õppekava (üldosa) - kehtib 2021/2022. õppeaastast alates 10. klassist PDF
Keele ja kirjanduse ainevaldkond gümnaasiumiosas PDF
Eesti keele ainekava PDF
Kirjanduse ainekava PDF
Valikkursus: Teksti- ja lugemisõpetus PDF
Võõrkeelte ainevaldkond gümnaasiumiosas PDF
Valikkursus: Ettevalmistus inglise keele riigieksamiks PDF
Matemaatika ainevaldkond gümnaasiumiosas PDF
Valikkursus: Majandusmatemaatika elemendid PDF
Valikkursus: Planimeetria I PDF
Valikkursus: Planimeetria II PDF
Loodusainete ainevaldkond gümnaasiumiosas PDF
Bioloogia ainekava PDF
Valikkursus: Keskkonnaprojektid (LOTE) PDF
Valikkursus: Rakendusbioloogia (LOTE, RETE) PDF
Geograafia ainekava PDF
Valikkursus: Andmeanalüüs geoteadustes (LOTE) PDF
Füüsika ainekava PDF
Valikkursus: Füüsika ja tehnika (LOTE, RETE) PDF
Valikkursus: Teistsugune füüsika (LOTE) PDF
Keemia ainekava PDF
Valikkursus: Elementide keemia (LOTE) PDF
Valikkursus: Keemiliste protsesside seaduspärasused (LOTE, RETE) PDF
Valikkursus: Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond (LOTE) PDF
Sotsiaalainete ainevaldkond gümnaasiumiosas PDF
Ajaloo ainekava PDF
Ühiskonnaõpetuse ainekava PDF
Inimeseõpetuse ainekava PDF
Valikkursus: Filosoofia PDF
Valikkursus: Usundiõpetus PDF
Valikkursus: Karjääriõpetus PDF
Valikkursus: Suhtlemispsühholoogia PDF
Valikkursus: Mina kui haridusmaastiku kujundaja (1. osa) PDF
Kunstiainete ainevaldkond gümnaasiumiosas PDF
Kunsti ainekava PDF
Valikkursus: Nüüdiskunst ja selle arengusuunad (HUSO) PDF
Muusika ainekava PDF
Valikkursus: Koorilaul PDF
Kehalise kasvatuse ainevaldkond gümnaasiumiosas PDF
Valikkursus: Kehalised võimed ja liikumisoskused PDF
Valikkursus: Liikumine välistingimustes PDF
Valikkursus: Lihastreening / jõusaali treening neidudele PDF
Valikkursus: Jõusaali treening noormeestele PDF
Tehnoloogia ainevaldkond gümnaasiumiosas PDF
Valikkursus: CAD-joonestamine (RETE) PDF
Valikkursus: Joonestamine (LOTE, RETE) PDF
Valikkursus: Rakenduste loomise ja programmeerimise alused PDF
HUSO suunakursus: Prantsuse keel algajatele (10. klass) PDF
HUSO suunakursus: Kadrina valla kultuurilugu (10. klass) PDF
HUSO suunakursus: Multimeedia vahendid (10. klass) PDF
HUSO suunakursus: Meediakursus: kuidas võita sõpru ja mõjutada inimesi (11. klass) PDF
HUSO suunakursus: Saksa keel algajatele (12. klass) PDF
HUSO suunakursus: Globaliseeruv maailm (12. klass) PDF
HUSO suunakursus: Inimene ja muutuv maailm (inglise keeles) (12. klass) PDF
HUSO suunakursus: Ajaloo tõlgendus filmikunstis (12. klass) PDF
Valikkursus: Arvutigraafika (Veebidisain I) PDF
Valikkursus: Arvutigraafika (Veebidisain II) PDF
Valikkursus: Arvutigraafika (Veebidisain III) PDF
Valikkursus: Lingvistika PDF
Valikkursus: Praktilise ja uurimistöö alused PDF
Valikkursus: Rahvatants PDF
Valikkursus: Rahvusvaheline projektitöö PDF
Valikkursus: Riigikaitse PDF
Valikkursus: Politseiõpe PDF
Valikkursus: Õppima õppimine PDF

 

Autokool

Autokooli õppekava (B-kategooria ja B1-alamkategooria mootorsõiduki juht) PDF
Autokooli õppekava (AM-kategooria mootorsõiduki juht) PDF

Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+
Haridus- ja Noorteamet

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Lennuakadeemia
Tervist edendavad koolid (TEK)
VEPA Käitumisoskuste Mäng
ProgeTiigri programm
Kiusamisvaba Kool
KiVa programm
Ettevõtlik Kool